تبلیغات
احسن الخالقین( احکام) - قسمت دوم احکام مبتلی به روزه از نظر مراجع معظم تقلید

سؤال۲۶: کسی که پیش از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار می­ شود، آیا می ­تواند تا اذان، غسل نکند و تیمم کند؟

همه­ ی مراجع: اگر غسل را به تأخیر بیندازد تا جایی که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم کند و روزه­ ی او صحیح است.

سؤال۲۷: اگر شخصی بعد از اذان صبح، محتلم شود و تا غروب غسل نکند؛ آیا اشکالی به روزه­ ی او وارد می­ شود؟

همه­ ی مراجع: خیر؛ لازم نیست فوری غسل کند و روزه­ ی او صحیح است؛ ولی برای نماز باید غسل کند.

سؤال۲۸: چندین سال با حال جنابت، روزه گرفتم و نماز خواندم؛ در حالی که نمی ­دانستم جنب باید غسل کند، تکلیف چیست؟

آیات عظام امام خمینی، خامنه­ ای، تبریزی، مکارم و وحید: نماز و روزه­ هایی را که در جنابت انجام داده ­اید، باید قضا کنید.

آیات عظام سیستانی، صافی و فاضل: اگر در یاد گرفتن مسائل کوتاهی نکرده ­اید، روزه ­ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نمازهایی را که در حال جنابت خوانده ­اید، باید قضا شود.

آیت الله نوری: روزه ­ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نمازهایی را که در حال جنابت خوانده­ اید، باید قضا کنید.

تبصره: طهارت نسبت به نماز شرط واقعی است؛ از این رو اگر از روی ناآگاهی بدون طهارت نماز بخواند، نمازش باطل است.

 سؤال۲۹: اگر کسی به عمد روزه­ ی خود را در ماه مبارک رمضان، به وسیله­ ی استمنا باطل کند، چه حکمی دارد؟

همه­ ی مراجع (بجز آیات عظام خامنه­ ای، سیستانی و صافی): علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب، باید کفاره­ ی جمع (۶۰ روزه و اطعام ۶۰ فقیر) بپردازد.

آیات عظام خامنه ­ای و سیستانی: علاوه بر قضا، کفاره دارد و بنابر احتیاط مستحب، کفاره­ ی جمع (۶۰ روزه و اطعام ۶۰ فقیر) بپردازد.

سؤال۳۰: کسی که بدون قصد بیرون آمدن منی درماه رمضان، با خودش بازی کند و ناخود آگاه منی از او خارج شود؛ آیا روزه ­اش باطل می­شود؟

همه­ ی مراجع: اگر احتمال می ­داده که با این کار منی از او بیرون می ­آید، روزه­ اش باطل می­ شود.

سؤال۳۱: اگر با قصد خروج منی، خود ارضایی کند؛ در صورتی که به حدّ خروج منی نرسد، آیا روزه را باطل می­ کند؟

آیات عظام امام خمینی، خامنه ­ای و فاضل: خیر روزه ­اش باطل نمی ­شود.

آیات عظام بهجت، صافی، مکارم و نوری: اگر به قصد بیرون آمدن منی، خود ارضایی کند، روزه­ اش باطل می­ شود؛ هر چند منی از او بیرون نیاید.

آیت الله سیستانی: اگر به قصد بیرون آمدن منی خود ارضایی کند ـ هر چند منی از او بیرون نیاید ـ بنابر احتیاط واجب، روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.

سؤال۳۲: اگر کسی درماه مبارک رمضان آیه­ ی قرآن یا حدیث را به طور سهوی غلط بخواند، تکلیف روزه­ اش چیست؟

همه­ ی مراجع: روزه ­اش باطل نمی ­شود؛ ولی سعی کند قرآن یا حدیث را درست بخواند.

سؤال۳۳: اگر گرفتن روزه باعث شود که بیماری دیرتر بهبود یابد، تکلیف چیست؟

همه­ ی مراجع: نباید روزه بگیرد.

سؤال۳۴: اگر بیمار با اعتقاد به اینکه روزه برایش ضرر دارد، روزه بگیرد حکم چیست؟

همه ­ی مراجع: اگر روزه بگیرد، صحیح نیست و باید پس از ماه رمضان آن را قضا کند.

سؤال۳۵: کسی که می ­داند یا احتمال قوی می­ دهد که اگر روزه بگیرد، به زخم معده یا سنگ مثانه دچار می ­شود؛ آیا روزه بر او واجب است؟

همه ­ی مراجع: اگر احتمال عقلایی می­ دهد، روزه بر او واجب نیست.

سؤال۳۶: کسی که ناراحتی کلیه دارد و باید برای جلو گیری از آن در طول روز، چندین بار آب و مایعات استفاده کند، حکم روزه­ ی او چیست؟

همه­ ی مراجع: اگر برای جلوگیری از بیماری کلیه، نیاز به نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

سؤال۳۷: بیماری که در طول روز تنها به خوردن چند قرص نیاز دارد، درصورتی که گرفتن روزه برایش ضرر ندارد؛ آیا خوردن تنها چند قرص روزه را باطل می­ کند؟

همه ­ی مراجع: آری روزه ­ی او باطل می­ شود.

سؤال۳۸: روزه گرفتن برای زن باردار ـ که نمی­ دانسته روزه برای جنین ضرر دارد ـ چه حکمی دارد؟

همه­ ی مراجع: اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد، نباید روزه بگیرد.

سؤال۳۹: زن بارداری که به جهت حمل و شیردهی نتوانسته روزه­ ی ماه رمضان و قضای آن را بگیرد؛ آیا تکلیف قضا از او ساقط می ­شود و حکم مریض را دارد؟

همه­ ی مراجع: خیر، هر زمان که توانایی پیدا کرد، باید روزه­ ها را قضا کند و حکم مریض را ندارد.

سؤال۴۰: اگر کسی در ایام عادت، از قرص یا آمپول جلوگیری استفاده کند؛ روزه ­ی او صحیح است؟

همه­ ی مراجع: اگر عادت نشود، روزه صحیح است.

سؤال۴۱: دختر که به حدّ بلوغ رسیده، ولی به واسطه ­ی ضعف بنیه، نمی­ تواند روزه بگیرد و قضای آن را تا دو سه سال به جا آورد، تکلیف او چیست؟

همه­ ی مراجع (بجز آیات عظام مکارم و تبریزی): اگر گرفتن روزه برای او ضرر دارد، یا تحمل آن برایش زحمت و مشقت زیاد دارد، روزه بر او واجب نیست؛ ولی ترک آن به صرف برخی عذرها، جایز نیست و هر زمان توانست باید قضای آن را به جا آورد.

آیت الله مکارم: در فرض یاد شده، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام بدهد و قضای این روزه­ها هم بر او واجب نیست.

سؤال۴۲: کسی که از روی عمد روزه ­های خود را نگرفته تکلیفش چیست؟

همه­ ی مراجع: هر مقدار از روزه­ ها را که نگرفته، باید قضا کند و افزون بر آن، برای هر روز نیز باید کفاره بدهد؛ یعنی، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام یک مد (تقریبا ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آن ها بدهد.

سؤال۴۳: آیا کسی که از روی عمد و در ملأ عام، روزه خواری می­ کند، تعزیر دارد؟

همه­ ی مراجع: افزون بر قضا و کفاره، تعزیر نیز دارد که مقدار آن، برای بار اول و دوم ۲۵ تازیانه است و به نظر عده­ ای، اندازه­ ای برای آن مشخص نشده و با نظر و تشخیص حاکم شرع تعیین می ­گردد. اگر بعد از تعزیر اوّل و دوم، برای مرتبه ­ی سوم روزه خواری کند، حکمش قتل است.

سؤال۴۴: آیا می ­توان درماه رمضان برای فرار از روزه مسافرت کرد؟

همه­ ی مراجع: مسافرت کردن در ماه رمضان ـ هر چند به عنوان فرار از روزه باشد ـ اشکال ندارد؛ ولی این امر تا قبل از روز بیست و سوم مکروه است.        

   سوال45: کشیدن سرمه به چشم در ماه مبارک رمضان آیا باعث ابطال روزه می شود؟

جواب: سرمه کشیدن در ماه مبارک رمضان مکروه است و مبطل روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 961، م 1657)

سوال46: کسی که شغل او نجات غریق است و با توجه به این که این عمل واجب است اگر این نجات دادن غریق در حال روزه انجام گیرد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر روزه دار سر را زیر آب کند اگر چه برای نجات غریق باشد، روزه اش باطل می شود و باید بعدا قضای آن را بگیرد لکن چون معذور بوده و قصد نجات غریق داشته است کفاره بر او واجب نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 943، م 1618)

سئوال 47: آیا اهدای خون باعث باطل شدن روزه می شود ؟ 
جواب : اهدای خون جزو مبطلات روزه نیست . اما کاری که موجب ضعف بشود کراهت دارد مثل خون گرفتن . اگر جان کسی در خطر باشد که شما بتوانید با اهدای خون خودتان او را نجابت بدهید ، در اینجا خون دادن واجب است . اگر اهدای خون کردید و ضعف بر شما غالب شد ، روزه تان را افطار کنید و شما بخاطر این کار ثواب زیادی می برید.

سوال 48: اگر در هنگام روزه ناخودآگاه حدیثی را بگوییم که بعدا بفهمیم که این حدیث جعلی بوده است ، آیا روزه ی آن روز قبول است ؟
جواب : یکی از مبطلات روزه نسبت دروغ دادن به خدا و ائمه است . ولی این مورد جزو مبطلات روزه نیست زیرا ایشان ناخودآگاه گفته است و نمی دانسته که حدیث جعلی است.

 سوال 49:اگر ما روزه باشیم و در جایی باشیم که غیبت می کنند و وقتی به آنها اعتراض   می کنیم باز به کار خودشان ادامه می دهند ، در اینجا تکلیف ما چیست ؟ 
جواب : انسان در ماه رمضان باید سعی کند که غیبت را ترک کند و بعد از ماه رمضان هم غیبت نکند . اگر ماه رمضان این اثر را نداشته باشد که ما گناهان مان مثل غیبت کردن را کنار بگذاریم ، معلوم نیست که روزه ی ما قبول باشد . غیبت از گناهان کبیره است . گناه غیبت تنها مربوط به غیبت کننده نیست بلکه کسی که غیبت را هم می شنود گناهکار است . ما نه باید پشت سر دیگران حرفی بزنیم که غیبت بشود نه باید غیبت را گوش کنیم . ما باید مجلسی که در آن غیبت می کنند ترک کنیم یا بحث را عوض کنیم . حالا ممکن است که این محل کار باشد ولی باز باید برای آن فکری بکنید که هم کارتان را انجام بدهید و هم غیبت را نشنوید .

سوال 50:آیا در ماه رمضان از نظر شرعی درست است که شب ها مثلا ساعت 12 الی 1 شب، سحری را بخوریم تا سحری بیدار نشویم و روزه بگیریم؟ و نماز صبح را هم قضا بخوانیم؟

هیچگونه مانع شرعی ندارد و روزه ی آن شخص صحیح می باشد. اما در روایات و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با بیدار شدن به وقت سحر و خوردن سحری تأکید بسیاری شده است. لذا بیدار شدن به وقت سحر و خوردن سحری از اجر و ثواب و همچنین از برکت زیادی برخوردار است اما در مورد خوابیدن و قضا شدن یک نماز صبح فقط کافی است که بگوییم عذابی که خداوند برای آن شخص در نظر گرفته است ، ماندن در آتش جهنم به مدت 360 هزار سال می باشد

نکته : برای روزه ، سحری خوردن واجب نیست بلکه مستحب است . اگر شما نیت روزه داشته باشید و بدون سحری خوردن هم روزه بگیرید روزه تان صحیح است . ولی مواظب سلامتی خودتان هم باشید
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : شنبه 14 تیر 1393 توسط : الف الف