تبلیغات
احسن الخالقین( احکام) - بررسی مسائل مربوط به عرفه و عید قربان از نگاه مراجع معظم تقلید

حکم تشکیل چند نماز در جمعه یا عیدین (عید سعید فطر و قربان) (مرجع تقلید آیةالله خامنه ای


جواب مطابق نظر همه مراجع عظام، اگر در جایی نماز جمعه اقامه شود؛ در فاصله‏اى کمتر از یک فرسخى آن نباید نماز جمعه دیگرى منعقد شود. (بنابراین، اگر در فاصله کمتر نماز جمعه برگزار شود، هر کدام که زودتر شروع کند نمازشان صحیح و هرکدام دیرتر شروع کنند نمازشان باطل است و اگر هر دو با هم و در یک لحظه تکبیرة الاحرام بگویند نماز هردو باطل است

فتاوای برخی از مراجع عظام در خصوص مقدار فاصله بین دو نماز:
-1 
آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه): اگر بین محل برگزارى نماز جمعه یک فرسخ شرعى فاصله باشد، مانع ندارد.‏‏
-2
آیةالله العظمی سیستانی (مدّظلّه): باید بین اقامه دو نماز جمعه حداقل یک فرسخ فاصله باشد.
-3 
آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه): فاصله دو نماز جمعه باید کمتر از یک فرسخ نباشد که اگر در کمتر از یک فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اوّلى صحیح و دومى باطل است.
-4
آیةالله العظمی فاضل لنکرانی (قدّس سرّه): کمترین فاصله بین دو نماز جمعه باید یک فرسخ باشد و یک نماز جمعه در یک شهر بخوانند کافی است و نماز جمعه و جماعت برای اجتماع مردم است و اگر کاری موجب تفرقه شود جایز نیست.
-5
آیةالله العظمی صافی گلپایگانی (مدّظلّه): چنانچه فاصله ی دو محل از طریق متعارف یک فرسخ یا بیشتر باشد اقامه ی نماز جمعه بلامانع است.

البته حکم مذکور فقط شامل نماز جمعه هست و شامل نماز عیدین نمیشود، اما مطابق فرمایشات برخی از مراجع عظام؛ نماز جمعه و جماعت برای اجتماع مردم است و اگر کاری موجب تفرقه شود جایز نیست، بنابراین شایسته هست اعزّه محترم روحانی در هرکجای کشور عزیزمان هستند بخاطر تقویت هرچه بیشتر وحدت و شکوه مؤمنین خصوصاً نظام مقدس جمهوری اسلامی و ناامید کردن دشمنان طمعکار از خود و نیز مرعوب ساختن دشمنان، از تشکیل اجتماعات کوچکتر (برای نماز عیدین) و تک محوری پرهیز کنند. یاحقّ

روزه های حرام

شرایط قربانی، چیست؟

پرسش

آیا کسانی که می‌خواهند در عید قربان قربانی کنند، مهم است تعدادشان زوج یا فرد باشد؟

پاسخ اجمالی

شرایط و احکامی برای قربانى واجب (مانند قربانی در حج)، ذکر شده، که برخی از آنها چنین است:
۱. قربانى ‏اگر شتر است باید سن ‏آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در شش سال شده باشد و اگر گاو یا بُز است بنا بر احتیاط کمتر از دو سال نباشد و داخل در سه سال شده باشد[1] و در گوسفند غیر از بُز باید هفت ماهش تمام و داخل در هشت ماه شده باشد و کمتر از آن کافى نیست.[2]
۲. نباید بیمار باشد.[3]
3. باید خیلى پیر نباشد.[4]
4. ناقص نباشد. بنابراین حیوانى که یک چشم یا هر دو چشم او کور باشد یا لنگ[5] یا گوش‌بریده و یا دم‌بریده باشد، کافى نیست.[6]
5. باید عرفاً لاغر نباشد و اگر در گرده او پیه باشد کافى است.[7]
6. در قربانی واجب، شراکت چند نفر در یک قربانی، در حال اختیار کفایت نمى‌کند؛ بلکه در حال ضرورت نیز، محل اشکال است؛[8] ولی شراکت چند نفر در قربانىِ مستحب، اشکالی ندارد.[9] و مهم نیست که تعدادشان زوج باشد یا فرد.


روزه های حرام از نگاه شیعه

«اول» روزه‏ عید فطر و عید قربان

«دوم» روزه‏ ایّام تشریق و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه است براى كسى كه در مِنا باشد چه براى اعمال حج چه غیر آن بنا بر اقوى.

«سوم» روزه‏ یوم الشك به قصد رمضان و [اما] به نیّت آخر شعبان مانعى ندارد.[10]

«چهارم» روزه‏ وفاء نذر معصیت؛ مثل آن كه نذر كرده باشد كه اگر متمكن شود از فلان حرام یا ترك فلان واجب، روزه بگیرد. یا به قصد شكر براى آن كه فلان معصیت را مرتكب شده روزه بگیرد كه حرام است به خلاف آن كه روزه بگیرد به شكرانه‏ آن كه ممنوع از فلان معصیت شود كه مانعى ندارد.[11]

 «پنجم» روزه‏ صمت كه نیّت كند امساك از تكلّم را در تمام روز یا آن كه نیّت كند امساك از مفطرات و امساك از تكلّم را با هم به خلاف آن كه امساك كند از كلام بدون آن كه جزء نیّت نماید هر چند بنا گذارد بر سكوت در روزه بدون آن كه امساك از آن را در نیّت داخل كند.

«ششم» روزه‏ وصال و آن امساك از مفطرات یك روز و یك شب تا سحر یا امساك دو روز و یك شب متّصل با قصد آن كه امساك شب هم، جزء روزه باشد. بلى، اگر بدون قصد امساك، شب افطار را تأخیر بیندازد تا سحر مانعى ندارد هر چند خلاف احتیاط است.

«هفتم» روزه‏ غیر واجب براى زن اگر مزاحم حق زوج باشد و احوط ترك آن است بدون اذن زوج هر چند مزاحم حق او نباشد، بلكه با نهى او احتیاط به ترك، ترك نشود.

«هشتم» روزه‏ غیر واجب براى مملوك اگر مزاحم حق مولى باشد و احوط ترك آن است بدون اذن مولى هر چند مزاحم حق او نباشد بلكه با نهى او احتیاط ترك نشود.

«نهم» روزه‏ غیر واجب براى فرزند در صورتى كه موجب اذیت والدین باشد.

«دهم» روزه‏ مریض و روزه‏ كسى كه مضرّ به او باشد.

«یازدهم» روزه‏ مسافر مگر در صورى كه استثناء شده و گذشت.

.«دوازدهم» روزه‏ تمام عمر حتى عیدین بنا بر آن چه در خبر وارد است و الّا محتمل است كه حرمت آن به سبب اشتمال بر روزه‏ عیدین باشد و بنا بر این گزینۀ مستقلی نیست.

روزه‏هاى مكروه:

 «اول» روزه‏ روز عاشورا. «دوم» روزه‏ روز عرفه براى كسى كه بترسد كه روزه، باعث ضعف او شود از دعایى كه افضل از روزه است و هم چنین مكروه است[12] روزه‏ آن اگر شك در هلال ذى حجه داشته باشد كه مبادا در واقع آن روز عید قربان باشد. «سوم» روزه‏ میهمان بدون اذن میزبان، بلكه با نهى او احوط ترك است بلكه بدون اذن نیز احوط ترك است. «چهارم» روزه‏ فرزند بدون اذن پدر بلكه احوط ترك آن است خصوصاً با نهى او بلكه اگر روزه باعث اذیت پدر باشد حرام است و ظاهر آن است كه روزه‏ پسرِ پسر نیز به حكم روزه‏ پسر است. و بهتر مراعات اذن مادر است و اگر باعث اذیت او باشد حرام است


 


[1]. آیة اللَّه فاضل لنکرانی(ره): اگر داخل در دو سال شده باشند کفایت می‌کند ولى بهتر است کمتر از دو سال‏ نداشته باشند.

[2]. موسوى شاهرودى‏، سید مرتضى، جامع الفتاوى مناسک حج، ص 197، تهران، نشر مشعر، چاپ سوم، 1428ق.

[3]. آیات عظام: تبریزى، خوئى، سیستانى: بنابر احتیاط مستحب‏.

[4]. آیات عظام: تبریزى، خوئى، سیستانى، خامنه‌اى: احتیاط مستحب نباید پیر باشد.

[5]. آیة اللَّه مکارم: لنگى مختصر مانع ندارد.

[6]. جامع الفتاوى مناسک حج، ص 197؛ «شکسته بودن شاخ قربانی»، سؤال 18220.

[7]. آیة اللَّه خوئى: پیه داشتن گرده ملاک نیست. آیة اللَّه مکارم: اگر بر کلیه او مقدارى چربى باشد کافى است. جامع الفتاوى مناسک حج، ص 198.

[8]. محمودی، محمد رضا،مناسک حج (محشى)، ص 493، مشعر، تهران، 1429 ق.

[9]. محمدی خراسانی، علی،شرح تبصرة المتعلمین، ج‌1، ص 322، بی جا، بی تا.

 [10. الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى،  ج‏۲، ص ۱۸۴؛ مجمع الرسائل (المحشى لصاحب الجواهر)، ج‏۱، ص ۴۶۸؛ ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحكام الدین، ج‏۱، ص  ۱۳۹

[11]. الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج‏۲، ص  ۱۸۵

[12] . الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج‏۲، ص ۱۸۴؛ ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحكام الدین، ج‏۱، ص ۱۳۸٫





برچسب ها: عید قربان، قربانی، روزه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 31 شهریور 1394 توسط : الف الف